CROESO I BARC Y MYNYDD BYCHAN

Mae Tennis Cymru a Parkwood Leisure yn cydweithio i ddarparu cynnig tennis cost isel gwych ar gyfer y gymuned.

DEWCH I CHWARAE TENNIS YM MHARC Y MYNYDD BYCHAN

Cynnig Teuluol

Cynnig Teuluol

Tanysgrifiwch fel teulu/aelwyd am £39 y flwyddyn.

YMUNWCH HEDDIW
Cynnig i Fyfyrwyr

Cynnig i Fyfyrwyr

Tanysgrifiwch fel myfyriwr am £19 y flwyddyn

YMUNWCH HEDDIW
Talu a Chwarae

Talu a Chwarae

Archebwch gwrt am £4.50 yr awr yn unig

ARCHEBWCH GWRT

CYFLEUSTERAU YM MHARC Y MYNYDD BYCHAN

  • 5 cwrt tennis, 3 gyda llifoleuadau
  • Parth tennis Mini
  • Caffi (tymhorol)
  • Cyfleusterau toiledau

  • Technoleg agor gatiau
  • Dau faes parcio am ddim
  • Ardal chwarae i blant

HYFFORDDIANT YM MHARC Y MYNYDD BYCHAN

Dominic Smith Tennis Coaching

Helo bawb, fi yw Dominic Smith, Prif Hyfforddwr Parc y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd. Dewch i roi cynnig ar ein sesiynau tennis hwyliog yn y parc ar gyfer pob oed a gallu. I weld y cyrsiau diweddaraf, ewch i fy ngwefan:

CYRSIAU HYFFORDDI

SUT I DDOD O HYD INNI

Tennis, Golff a Chaffi Parc y Mynydd Bychan
Rhodfa Brenin Sior V
Y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4EP

LAWRLWYTHWCH YR AP CLUBSPARK

A wyddoch chi bod modd ichi logi cwrt yn uniongyrchol o’ch ffôn clyfar drwy ddefnyddio ap archebu ClubSpark? Mae AM DDIM ac ar gael ar gyfer iPhone ac Android:

Lawrlwythwch ClubSpark ar iOS

Lawrlwythwch ClubSpark ar Android

ClubSpark Booker App