Tennis cyfeillgar, cystadleuol ar gwrt yn eich ymyl chi.

Mae Cynghreiriau Tennis Lleol ar gyfer oedolion sydd am chwarae tennis cystadleuol, cwrdd â chwaraewyr newydd, magu ffitrwydd, a mwynhau tennis cyfeillgar, cystadleuol.

Mae’r chwaraewyr yn chwarae gornestau senglau mewn lleoliadau yn eu hymyl nhw, all fod yn un o’n lleoliadau ni mewn parc yng Nghaerdydd, neu os oes yn well gennych, mewn clwb tennis lleol rhestredig neu Ganolfan Tennis Dan Do Gymunedol.

Does dim angen ichi fod yn aelod o barc/clwb na bod yn rhan o system raddio’r LTA, mae Cynghreiriau Tennis Lleol yn agored i unrhyw un o unrhyw safon, felly ewch amdani!

  • Mae’r cynghreiriau yn agored i oedolion 18 oed a throsodd a’r gost yw £18.
  • Maent yn gynghreiriau senglau ar gyfer y ddau ryw felly mae dynion a merched yn chwarae yn erbyn ei gilydd.
  • Trefnir y chwaraewyr yn grwpiau o safon debyg; fel arfer bydd 6-8 o chwaraewyr ymhob grŵp.
  • Bydd manylion cyswllt gwrthwynebwyr yn cael eu he-bostio cyn i’r gynghrair ddechrau a’u hanfon hefyd i dudalen cyfrif y chwaraewr.
  • Mae’r chwaraewyr yn trefnu eu gornestau eu hunain mewn man ac ar adeg sy’n gyfleus i’r naill a’r llall.
  • Mae’r chwaraewyr yn rhannu cost y cyrtiau os yn berthnasol.
  • Mae’r chwaraewyr yn cyflwyno’r canlyniadau drwy’r wefan.
  • Mae pawb sy’n chwarae 3 gornest gan gydymffurfio â fformat y gynghrair erbyn hanner ffordd trwodd yn ennill gwobr bonws.
  • Mae enillwyr pob grŵp yn ennill gwobr.
COFRESTRWCH I YMUNO Â CHYNGHRAIR CAERDYDD A DYFFRYN HEDDIWCOFRESTRWCH I YMUNO Â CHYNGHRAIR GWENT HEDDIW