DEWISWCH EICH PARC ISOD

Parc y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd

CF14 4EP

Gyda 5 cwrt tennis a pharth tennis mini, mae tennis gyda llifoleuadau ar gael i bobl leol trwy’r flwyddyn gron.

ARCHEBWCH GWRT

I ddod yn fuan

Bydd Tennis Cymru yn y Parc yn lansio safleoedd parc newydd ar draws Cymru yn 2020 fel rhan o’n strategaeth o ‘greu mwy o gyfleoedd tennis’ o fewn cymunedau lleol. Unwaith y dônt yn weithredol, bydd y safleoedd parc i’w gweld yma.

I DDOD YN FUAN

I ddod yn fuan

Bydd Tennis Cymru yn y Parc yn lansio safleoedd parc newydd ar draws Cymru yn 2020 fel rhan o’n strategaeth o ‘greu mwy o gyfleoedd tennis’ o fewn cymunedau lleol. Unwaith y dônt yn weithredol, bydd y safleoedd parc i’w gweld yma.

I DDOD YN FUAN