CROESO I PARC ROMILLY

Mae Tennis Cymru a chyngor Bro Morgannwg yn cydweithio gyda’i gilydd i gynnig tennis ardderchog a rhad i’r gymuned.

CHWARAE TENNIS YN PARC ROMILLY

GAN BRYNU TANYSGRIFIAD BLYNYDDOL GALLWCH CHWARAE TENNIS MEWN UNRHYW U’N O’N PARCIAU YNG NGHYMRU

Cynnig Teuluol

Cynnig Teuluol

Tanysgrifiwch fel teulu/aelwyd am £39 y flwyddyn.

YMUNWCH HEDDIW
Cynnig i Fyfyrwyr

Cynnig i Fyfyrwyr

Tanysgrifiwch fel myfyriwr am £19 y flwyddyn

YMUNWCH HEDDIW
Talu a Chwarae

Talu a Chwarae

Archebwch gwrt am £4.50 yr awr yn unig

ARCHEBWCH GWRT

CYFLEUSTERAU ROMILLY PARK

  • 3 Cwrt tennis, heb lifoleuadau
  • System Rheoli Mynediad Gât
  • Siopau Coffi yn agos
  • Parc Rhestredig CADW Gradd II
  • Tai bwyta o fewn 5 munud
  • Croeso i gŵn
  • Arddangosfeydd blodau tymhorol
  • Toiledau
  • Gorsaf Trên y Barri
  • Ardal goediog

Oriau agor: 8.00yb tan iddi nosi.

Pwyntiau o ddiddordeb: Ardal chwarae plant, ardal picnic, lawnt fowlio gyhoeddus, digwyddiadau amrywiol trwy gydol y flwyddyn.

Cyfleustra cyhoeddus: Ar agor trwy’r flwyddyn.

HYFFORDDI PARC ROMILLY

Vale Tennis Academy

Mae Academi Tennis y Fro yn darparu rhaglenni tennis o safon ym Mro Morgannwg a’i chyffiniau. Ein gweledigaeth yw datblygu tennis o fewn y gymuned trwy wneud tennis yn fwy hygyrch a fforddiadwy gyda chyfleusterau gwych gall pawb eu defnyddio.

CYRSIAU HYFFORDDI

BLE YDYM NI

Parc Romilly
Romilly Park Road
Y Barri
De Morgannwg
Cymru
CF62 6RN

LLWYTHO AP CLUBSPARK BOOKER

Oeddech chi’n gwybod gallwch chi nawr archebu cwrt tennis yn uniongyrchol o’ch ffôn symudol trwy ddefnyddio’r ap ClubSpark Booker? Mae’r ap AM DDIM ac ar gael ar iPhone ac Android.

Llwytho ClubSpark Booker ar iOS

Llwytho ClubSpark Booker ar Android

ClubSpark Booker App